0
x

Kérdése van? Elakadt? Nem találja? Segítünk!
Bízza tapasztalt szakembereinkre!

Általános Szerződési Feltételek

A B & F Kft partnerei számára lehetőséget biztosít arra, hogy online eléréssel juthassanak készlet és ár információkhoz, valamint egy elektronikus kosár alkalmazásával kezdeményezhessenek megrendeléseket a B & F Kft irányába. A webáruházban szereplő termékek a B & F Kft raktárában lévő, vagy ott megfordult termékek azonosítóit tartalmazza. A webáruházban látható egyes áruk teljes leírását és jellemzőit az adott árucikk gyártójának honlapján tekinthetik meg. A termékek megnevezés, rajzszám és megjegyzés rovatában szereplő adatok pontatlanságáért és esetleges elírásokból eredő károkért a B & F Kft felelősséget nem vállal.
 
A szerződés létrejötte
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a B & F Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9027 Győr, Puskás Tivadar utca 8, üzlet/raktár: 9027 Győr, Puskás Tivadar utca 8, cégjegyzék szám: 08-09-004525,
adószám: 11137926-2-08, telefon: +3696510377, fax: +3696510376, e-mail: info@bandfkft.hu,  a továbbiakban B & F Kft) által fenntartott internetes “webáruház" felületen keresztül történő vásárlás szerződéses feltételeit tartalmazza. A B & F Kft jelenleg csak Magyarország határain belül fogad el megrendelést és teljesít kiszállítást. Az ÁSZF-ben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, továbbá az elektronikus kereskedelemre és a távollévők közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 
A B & F Kft jogosult az ÁSZF rendelkezéseit minden előzetes értesítés nélkül egyoldalú nyilatkozatával módosítani. A módosítás a közzététellel lép hatályba. A felek között létrejött szerződés tartalma a megrendelés elküldésének időpontjában hatályos, és a B & F Kft internetes oldalán a megrendelés elküldésének napján közzétett ÁSZF-nek felel meg. A vevő minden egyes megrendelés elküldésekor köteles nyilatkozni az ÁSZF elfogadásáról. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a vevő a terméket megrendeli.
 
A web oldalon megrendelést csak a Polgári Törvénykönyv szerint cselekvőképes és nagykorú természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet nevében az arra felhatalmazással rendelkező, a cég képviseletére jogosult személy adhat. A megrendelés elküldésével az azt feladó személy egyben azt is kijelenti, és felelősséget vállal azért, hogy a szerződés megkötésére jogosult.
 
A vevő a vásárlói regisztráció során megadott email címével és a hozzá tartozó jelszóval tud a B & F Kft webes felületén rendelést leadni. A vevő köteles a felhasználói nevét és jelszavát kellő gondossággal kezelni, annak más személy tudomására jutásából eredő kárért felel. A B & F Kft nem felel azért, ha a vevő felhasználó nevével és jelszavával más, arra illetéktelen személy a webáruház felületére belép, a jelszót módosítja, vagy adatvesztés következik be ebből az okból, kivéve, ha a jogosulatlan felhasználásban a B & F Kft felróható közreműködése megállapítható.
 
A szerződésben vevőnek minősül, aki a B & F Kft internetes oldaláról a megrendelést elküldi, és az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. Az adásvételi szerződés a vevő és a B & F Kft, mint eladó között jön létre.
 
A vevő vételi kötelezettsége azzal létrejön, ha igénybe veszi a webáruház szolgáltatásait, azaz az eladó internetes oldalán megrendelését jóváhagyja, elküldi, és ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit. A vevő a “rendelés feladása" oldalon a “jóváhagyás" gomb megnyomásával egyben elfogadja az ÁSZF feltételeit. Az eladó a megrendelés rögzítéséről a megadott e-mail címre értesítést küld. Az értesítés kézhezvétele után a vevő nem jogosult a megrendelést visszavonni. A B & F Kft rendszere minden megrendelésnek külön rendelésazonosító számot ad, amit a megrendelést igazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosító számmal ellátott megrendelés érvényes.
 
A vevő a “jóváhagyás" gomb megnyomásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi és annak árát a választott fizetési módnak megfelelően kifizeti.
 
A B & F Kft csak az internetes oldalon keresztül és szabályosan leadott megrendeléseket teljesíti. A megrendelés elfogadásának feltétele a vevő azon adatai hiánytalan közlése, amely a megrendelő űrlapon szerepelnek. A hiányosan kitöltött megrendelést a B & F Kft visszautasíthatja. A hiányosan kitöltött megrendelés abban az esetben is visszautasítottnak minősül, ha erről a B & F Kft külön visszautasítást nem küld.
 
A B & F Kft jogosult a kitöltött adatok valódiságát ellenőrizni. Amennyiben a B & F Kft a megrendelés beérkezésekor úgy ítéli meg, hogy a vásárló által megadott adatok valódiságához kétség fér, az adatok hiányosak, nem értelmezhetőek, vagy egyébként a megrendelés alapos okból aggályos, vagy a megrendelés az ÁSZF rendelkezésibe ütközik, úgy jogosult a megrendelést érvénytelenként kezelni, és a teljesítést visszautasítani. Erről a vevő által megadott e-mail címre haladéktalanul értesítést küld.
 
A B & F Kft az elfogadott megrendelést e-mail útján legkésőbb a következő munkanapon visszaigazolja. A B & F Kft jogosult a vételár kiegyenlítése előtt a már visszaigazolt megrendelés esetén is az adásvételtől elállni.
 
 
Oldal 1/3   [ 1 | 2 | 3 ]    Következõ »